Ebook-ReportBusiness

VIETNAM’ SEARCH FOR TOMORROW 2020

0
Vietnams search for tomorrow 1 VIETNAM' SEARCH FOR TOMORROW 2020

Tên tài liệu : Vietnam’s search for tomorrow
Tác giả : Google
Số trang: 64
Ngôn ngữ : Tiếng Việt

Một số thông tin trong báo cáo:

👉 77% Người dân nông thôn Việt Nam kết nối Internet, 91% trong số đó lên mạng hàng ngày
👉 45% Người tiêu dùng nông thôn dùng Google Tìm kiếm để tìm hiểu về sản phẩm
👉 97% Người dân nông thôn dùng Youtube hàng tuần, 62% dùng hàng ngày
👉 69% nhận thấy xem nội dung online thú vị và đúng ý hơn xem TV.

 

👉150% Mức tăng tìm kiếm từ khóa “học trực tuyến” so với cùng kì năm ngoái
👉20% Mức tăng tìm kiếm từ khóa “vay tiền online” so với cùng kỳ năm ngoái

👉300% Mức tăng tìm kiếm từ khóa “app vay tiền” so với cùng kỳ năm ngoái

Report “VIETNAM'S SEARCH FOR TOMORROW 2020"

9.2

Tại sao Edge Computing lại quan trọng trong IoT?

Previous article

Hệ thống thử nghiệm mới có thể trở thành IoT của quang điện

Next article

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Login/Sign up