Ebook-ReportBusiness

THE NEW LEADERSHIP MINDSET FOR DATA & ANALYTICS

0
The new leadership mindset for data analytics THE NEW LEADERSHIP MINDSET FOR DATA & ANALYTICS

Tên tài liệu : The new leadership mindset for data & analytics
Tác giả : MIT – AWS
Số trang: 27
Ngôn ngữ : Tiếng Anh

Guide Book “THE NEW LEADERSHIP MINDSET FOR DATA & ANALYTICS"

9

Thành bại của startup Việt năm 2020

Previous article

Tạo trải nghiệm VR thực tế bằng máy ảnh 360 độ thông thường

Next article

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Login/Sign up