IOT Pro tocols CÁC GIAO THỨC IOT
IOT Tutorial

CÁC GIAO THỨC IOT

IoT là viết tắt của Internet Of Things . Chúng tôi rất giỏi trong nhiều công nghệ truyền thông, chẳng hạn như WIFI, BLUETOOTH, 3G / ...
Cac du an IoT CÁC DỰ ÁN IOT
IOT Tutorial

CÁC DỰ ÁN IOT

Trong báo cáo của Dự án Nghiên cứu Châu Âu, IoT được đề cập đến như một phần thiết yếu của tương lai ...
iot hardware 1 PHẦN CỨNG IOT
IOT Tutorial

PHẦN CỨNG IOT

Trong Internet of Things, phần cứng IoT có nhiều dạng, cho dù bộ vi xử lý bên dưới điều khiển điện thoại, bộ ...
IoT Framework IOT FRAMEWORK
IOT Tutorial

IOT FRAMEWORK

IoT (Internet of Things) là một mạng lưới các thiết bị được kết nối với internet để truyền và cảm nhận dữ liệu ...
Intelligent Agents AGENT THÔNG MINH
IOT Tutorial

AGENT THÔNG MINH

Agent thông minh có thể là bất kỳ thực thể hoặc đối tượng nào như con người, phần mềm, máy móc. Các Agent ...

Posts navigation