Ebook-ReportDigital transformation

REPORT DELOITTE INSIGHTS TECH TRENDS 2021 (PDF)

0
tech trends 2021 REPORT DELOITTE INSIGHTS TECH TRENDS 2021 (PDF)

Tên tài liệu : Tech Trends 2021
Tác giả : Deloitte Insights
Số trang: 166
Ngôn ngữ : Tiếng Anh

REPORT "DELOITTE INSIGHTS TECH TRENDS 2021"

9

168 tỷ đồng thúc đẩy khoa học công nghệ ngành nông nghiệp

Previous article

Việt Nam làm chủ công nghệ phát triển ăng-ten kết nối mạng 5G

Next article

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Login/Sign up