Internet of things - ResourceEbook-ReportIOT TutorialTechnology

LEARNING INTERNET OF THINGS (PDF)

0
Learning Internet of Things LEARNING INTERNET OF THINGS (PDF)

Tên tài liệu : Learning Internet of Things
Tác giả : Peter Waher
Số trang: 242
Ngôn ngữ : Tiếng Anh

Về cuốn sách này

  • Thiết kế và triển khai các giải pháp hiện đại cho Internet of Things bằng cách sử dụng các giao thức, mẫu giao tiếp khác nhau, C # và Raspberry Pi
  • Tìm hiểu các khả năng và sự khác biệt giữa các giao thức và mẫu giao tiếp phổ biến cũng như cách chúng có thể được sử dụng và không nên sử dụng, để tạo ra các dịch vụ và mọi thứ an toàn và có thể tương tác
  • Hướng dẫn thực hành từng bước với mã nguồn hoàn chỉnh, cung cấp các giải pháp tương thích cho cảm biến, bộ truyền động, bộ điều khiển, máy ảnh và giao thức

Cuốn sách này dành cho ai

Nếu bạn là một nhà phát triển hoặc kỹ sư điện tử tò mò về Internet of Things, thì đây là cuốn sách dành cho bạn. Chỉ với kiến ​​thức sơ đẳng về thiết bị điện tử, Raspberry Pi hoặc các máy tính có kích thước thẻ tín dụng tương tự và một số kinh nghiệm lập trình bằng cách sử dụng mã được quản lý như C # hoặc Java, bạn sẽ được dạy để phát triển các giải pháp hiện đại cho Internet of Things ngay lập tức.

Bạn sẽ học gì

  • Biết các khả năng và hạn chế của các giao thức HTTP, UPnP, CoAP, MQTT và XMPP
  • Sử dụng các mẫu giao tiếp quan trọng, chẳng hạn như yêu cầu / phản hồi, xuất bản / đăng ký, đăng ký sự kiện, nhắn tin không đồng bộ và các mẫu đa hướng
  • Đảm bảo vòng đời của Mọi thứ trên Internet bằng cách sử dụng đăng ký Điều và ủy quyền tin cậy
  • Giảm độ phức tạp và thời gian phát triển bằng cách sử dụng nền tảng dịch vụ Internet of Things
  • Hiểu các mối đe dọa cơ bản trên Internet và thực hiện các biện pháp đối phó hiệu quả
  • Kết hợp khả năng tương tác và bảo mật để tạo ra các giải pháp mở nhưng an toàn
  • Triển khai các kiến ​​trúc và giải pháp an toàn, có thể mở rộng, phi tập trung và có thể tương tác cho Internet of Things

LEARNING INTERNET OF THINGS

9.5

HƯỚNG DẪN HỌC IOT – GIỚI THIỆU

Previous article

INTERNET OF THINGS: PRINCIPLES AND PARADIGMS (PDF)

Next article

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Login/Sign up