Case Study

Hệ thống IOT giám sát ô nhiễm không khí và âm thanh

0

Mô tả sản phẩm

Ô nhiễm không khí và âm thanh đang là vấn đề ngày càng gia tăng. Cần phải theo dõi chất lượng không khí và kiểm soát nó để có một tương lai tốt đẹp hơn và cuộc sống lành mạnh cho tất cả mọi người. 

Ở đây chúng tôi đề xuất một hệ thống giám sát chất lượng không khí cũng như ô nhiễm âm thanh cho phép chúng tôi giám sát và kiểm tra chất lượng không khí trực tiếp cũng như ô nhiễm âm thanh trong một khu vực cụ thể thông qua IOT. Hệ thống sử dụng cảm biến không khí để nhận biết sự hiện diện của các khí / hợp chất có hại trong không khí và liên tục truyền dữ liệu này đến bộ vi điều khiển. Ngoài ra, hệ thống tiếp tục đo mức âm thanh và báo cáo đến máy chủ trực tuyến qua IOT. Các cảm biến tương tác với bộ vi điều khiển để xử lý dữ liệu này và truyền nó qua internet. 

Điều này cho phép các cơ quan chức năng giám sát ô nhiễm không khí ở các khu vực khác nhau và có hành động chống lại nó. Các nhà chức trách cũng có thể theo dõi tình trạng ô nhiễm tiếng ồn gần trường học, công cộng

Hardware Specifications:

 • Air Pollution Sensors
 • Sound Sensors
 • Atmega 328 Microcontroller
 • Wifi Modem
 • LCD Display
 • LED’s
 • Transformer
 • Resistors
 • Capacitors
 • Diodes

Software Specifications:

 • Arduino Compiler
 • MC Programming Language: C

Noveon project

Techfest Việt Nam 2020 kết nối trên 120 phiên với tổng số tiền đầu tư khoảng 14 triệu USD

Previous article

Hệ thống IOT theo dõi sức khỏe bệnh nhân.

Next article

You may also like

More in Case Study

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *