Ebook-ReportBusiness

[HANDBOOK] VIỆT NAM QUA NHỮNG CON SỐ 2020

0
VIET NAM QUA NHUNG CON SO 2020 [HANDBOOK] VIỆT NAM QUA NHỮNG CON SỐ 2020

Tên tài liệu : Việt Nam Qua Những Con Số 2020
Tác giả : Streambit
Số trang: 59
Ngôn ngữ : Tiếng Việt

Các con số đáng chú ý:

  • GDP đạt 2.91% năm 2020
  • Tỷ lệ thất nghiệp tăng 2.48%
  • 48% doanh nghiệp tăng cường sử dụng các nền tảng số
  • 28% doanh nghiệp tăng cường bán hàng trực tuyến
  • 5% doanh nghiệp đầu tư các giải pháp công nghệ mới

[HANDBOOK] VIỆT NAM QUA NHỮNG CON SỐ 2020

9.5

Raspberry Pi Pico – vi điều khiển $4 với chip tùy chỉnh mới của Raspberry Pi Foundation

Previous article

Phát triển bộ công cụ đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp

Next article

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Login/Sign up