Internet of things - ResourceEbook-ReportIOT TutorialTechnology

EBOOK INTERNET OF THINGS (IoT) (PDF)

0
51QNvwmfkeL. SX348 BO1204203200 EBOOK INTERNET OF THINGS (IoT) (PDF)

Tên tài liệu : Internet of things (IoT)
Tác giả : B.K. Tripathy & J.Anuradha
Số trang: 359
Ngôn ngữ : Tiếng Anh

Thuật ngữ IoT, lần đầu tiên được đề xuất bởi Kevin Ashton, một nhà công nghệ người Anh, vào năm 1999 có khả năng tác động đến mọi thứ, từ cơ hội sản phẩm mới đến tối ưu hóa mặt bằng cửa hàng cho đến hiệu quả công việc của công nhân nhà máy, điều này sẽ thúc đẩy lợi nhuận từ đầu và cuối. Khi công nghệ IoT đang được sử dụng đa dạng, công nghệ hiện tại cần được cải thiện để tăng cường quyền riêng tư và xây dựng các thiết bị an toàn bằng cách áp dụng phương pháp tập trung vào bảo mật, giảm lượng dữ liệu được thu thập, tăng tính minh bạch và cung cấp cho người tiêu dùng lựa chọn từ chối . Do đó, bộ sách hiện tại đã được biên soạn, với nỗ lực rút ra các vấn đề khác nhau trong IoT, những thách thức phải đối mặt và các giải pháp hiện có cho đến nay.

Những điểm chính của Ebook:

• Cung cấp tổng quan về các khái niệm và công nghệ cơ bản của IoT với các công nghệ truyền thông từ 4G đến 5G và kiến ​​trúc của nó.

• Thảo luận về các nghiên cứu bảo mật và quyền riêng tư gần đây cũng như hành vi xã hội của con người qua IoT.

• Bao gồm các vấn đề liên quan đến cảm biến, mô hình kinh doanh, nguyên tắc, mô hình, IoT xanh và các giải pháp để xử lý các thách thức liên quan.

• Giới thiệu cho người đọc những ý tưởng thực tế về việc sử dụng IoT, cách nó xử lý các động lực của con người, hệ sinh thái, các đối tượng xã hội và mối quan hệ của chúng.

EBOOK "INTERNET OF THINGS (IOT)"

9.5

IOT TRONG GIÁO DỤC

Previous article

Hệ thống IOT theo dõi sức khỏe và rượu

Next article

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Login/Sign up