ebook iot cho nguoi moi bat dau pdf 1280x720 1 Ebook Internet of Things cho người mới bắt đầu (PDF)

ebook iot cho nguoi moi bat dau pdf 1280x720 2 Ebook Internet of Things cho người mới bắt đầu (PDF)

Tên tài liệu : Internet of Things cho người mới bắt đầu
Tác giả : IoT Maker VietNam
Số ebook: 161
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại : Programming/IoT
Phiên bản: 1

Ebook “Internet of Things cho người mới bắt đầu"

9.5

Hướng dẫn kinh doanh về IoT công nghiệp (Internet vạn vật công nghiệp)

Previous article

THE E-COMMERCE MARKET RESEARCH REPORT 2020

Next article

You may also like

More in Ebook-Report

Comments

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *